• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ /Από 23/02/2008 έως 20/03/2008
  • ΧΩΡΟΣ / Μουσική Σκηνή ΠΥΡΗΝΑΣ Σάββατο 23/2 και Σάββατο 1/3 BAΡΔΙΑ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 19 /3

“ΔΥΝΑΤΑ” στην Χ-ΕΔΡΑ

Μουσική Σκηνή ΠΥΡΗΝΑΣ

Σάββατο 23/2 και Σάββατο 1/3

BAΡΔΙΑ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τετάρτη 19 /3