• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ /Από 18/12/2009 έως 10/01/2010
 • ΧΩΡΟΣ / ΑΚΡΩΤΗΡΙ

Από 18/12/2009 έως 10/01/2010

 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
 • ΠΕΜΠΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
 • ΠΕΜΠΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ