• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ /Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2007
  • ΧΩΡΟΣ / TOUR

Από 02/07/2008 έως 10/09/2008

  • Δήμος Σταυρούπολης ,Πλατεία Ομονοίας,Τετάρτη 2 Ιουλίου
  • Τήνος, Τετάρτη 27 Ιουλίου
  • Ψαρά, Σάββατο 2 Αυγούστου